• slide bg
    Prodaja, posest - LJ. VIČ, CESTA NA BRDO

Prodaja: LJ. VIČ, CESTA NA BRDO Natisni

Velikost: 1566 m2

Posredovanje: Prodaja

Vrsta: Posest

Tip: Zazidljiva

EI: Ni podatka

 

Regija: LJ-mesto

Upravna enota: Lj. Vič-Rudnik

Naselje: LJ-Vič

Šifra: Ni podatka


Cena: 1.750.000,00 EUR
1.566 m², zazidljiva, stavbno zemljišče, prodamo. Cena: 1.750.000,00 EUR
Dodaten opis

Pridobljena dokumentacija:

-projektna dokumentacija

-gradbeno dovoljenje

SPLOŠNO:

Izdela projektna dokumentacija PGD za gradnjo dveh večstanovanjskih objektov s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo ob Cesti na Brdo v Ljubljani.

Projekt je izdelan skladno z veljavno urbanistično dokumentacijo ter soglasji in projektnimi pogoji strokovnih služb, ki so sestavni del vodilne mape projekta.

OBSTOJEČE STANJE:

Obravnavana lokacija je Ceste na Brdo.

Obstoječe stavbe na predmetnih parcelah so predvidene za odstranitev.

Obstoječe stavbe so priključene na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na elektroenergetsko omrežje. Stavba, ki stoji na zahodnem delu (Cesta na Brdo) pa je priključena tudi na plinovodno omrežje. Preko obravnavane lokacije potekata NN prostozračni vod in prostozračni vod javne razsvetljave.

PREDVIDENO STANJE::

Predvidena sta dva vila bloka, eden na vzhodnem delu, drugi na zahodnem delu obravnavanega zemljišča. V projektni dokumentaciji sta objekta, označena s črkama A in B: oznaka A predstavlja vila blok predviden na zahodnem delu zemljišča, oznaka B pa predvidenega na vzhodnem delu zemljišča. Vzdolž severovzhodne in severozahodne meje, parcel, namenjenih gradnji stavb, je predvidena medsosedska ograja.

LEGA OBJEKTOV::

Novi večstanovanjski stavbi bosta locirani na mestu prej odstranjenih stavb. Za parkiranje osebnih avtomobilov sta predvideni garaži. Garaža objekta A ima 12 parkirnih mest, garaža objekta B pa 14 parkirnih mest za osebne avtomobile in 2 parkirni mest za enosledna vozila. Skupaj je v obeh garažah predvidenih 26 parkirnih mest za osebna vozila in 2 parkirni mesti za enosledna vozila. Uvoz v garaži se nahaja na severovzhodnem delu zemljišča, dovoz v garažo preko klančine poteka preko obeh gradbenih parcel.

VELIKOST OBJEKTOV:

a) zunanje tlorisne dimenzije: objekt A 20,00 m x 13,00 m in objekt B 20,00m x 13,00 m

b) etažnost: objekta A in B: K+P+2N

c) višinski gabarit: objekta A in B: kota zgornjega roba venca je 10,00 m nad koto tlaka v pritličju.

ZASNOVA::

Objekta sta zasnovana, kot večstanovanjska objekta tipa NV etažnosti K+P+2N. V vsakem objektu je predvideni 8 stanovanj različnih površin. V pritličju sta predvideni dve stanovanji, v 1. nadstropju tri stanovanja in v 2. nadstropju tri stanovanja. Vsa večja stanovanja imajo tristransko orientacijo, po dve manjši stanovanji v 1. in 2. nadstropju pa sta orientirani na jugozahod proti Cesti na Brdo.

Vsa stanovanja imajo pripadajoče lože ali terase, stanovanja v pritličju pa imajo tudi pripadajočo zunanjo površino na terenu.

Stanovanja so zasnovana sodobno in omogočajo kasnejše prilagajanje novim potrebam bodočih lastnikov. Sanitarni prostori so dimenzionirani tako, da jih je možno prilagoditi osebi na invalidskem vozičku.

V pritličju objekta A so predvideni servisni prostori: kurilnica, prostor za čistila, prostor za otroške vozičke.

V pritličju objekta B so predvideni servisni prostori: prostor za čistila, prostor za otroške vozičke.

V kletni etaži objektov

PARKIRANJE::

Skladno z določili OPN MOL ID, je za eno stanovanjsko enoto pod 70 m² potrebno predvideti 1 parkirno mesto in za stanovanjsko enoto nad 70 m² po 2 parkirni mesti. Skladno s tem potrebujemo za en objekt 12 parkirnih mest, od tega 5 % za invalide, kar znese 1PM na objekt, ki so v celoti zagotovljena v dveh kletnih garažah. Garaža objekta A ima 12 parkirnih mest, garaža objekta B pa 14 parkirnih mest za osebna vozila in 2 parkirni mesti za enosledna vozila. Skupaj je v obeh garažah predvidenih 26 parkirnih mest za osebna vozila, od tega 2PM za invalide in 2 parkirni mesti za enosledna vozila.

Dokumentacija je na voljo potencialnemu kupcu na sedežu podjetja.

Ogledi lokacije so po dogovoru.

Pogoj lastnika, da kupec poleg plačila cene, dogovorjene v pogodbi o prodaji nepremičnine, prevzame še obveznosti plačila davka na promet nepremičnine v višini 2 % od pogodbene cene.

Če se v trenutku Vašega telefonskega klica se ne bomo utegnili odzvati, Vas prosimo za kratko sporočilo na tel. Št. 031 756 171, ali Elektronska pošta; info@tloris.net povratno boste poklicani v najkrajšem izvedljivem času.


Kontakt
Prodajalec: Nepremičninska agencija TLORIS
Naslov: Na Jami 7, 1000 Ljubljana
GSM: 031 75 61 71
Email: info@tloris.net

Vaše povpraševanje