• slide bg
  Nepremičninska agencija Tloris

Nepremičninska agencija Tloris je podjetje, ki se že vrsto let ukvarja z nepremičninskim trgom tako na domačih kot tujih tleh. Naša ključna prednost je, da smo majhno podjetje, saj le tako lahko strankam individualno, s strokovnim in osebnim pristopom, nudimo sklop celovitih in zanesljivih storitev pri poslovanju z nepremičninami.

Osnovne dejavnosti podjetja (v sodelovanju s strokovnjaki in partnerji) so:

 • promet z nepremičninami (najem, oddaja, nakup, prodaja),
 • ocenjevanje nepremičnin in premičnin ter mnenja tržnih vrednosti,
 • pravne storitve,
 • izdelava energetskih izkaznic,
 • parcelacije, etažiranje stavb,
 • selitvene storitve in storitve čiščenja,
 • adaptacijska in gradbena dela.

S svojim načinom dela in predvsem z izkušnjami zagotavljamo visoke standarde profesionalnosti in poslovne tajnosti za svoje stranke. Smo dolgoročno usmerjeni, saj se zavedamo, da je kakovost opravljenih storitev pogoj za uspešnost in razvoj v prihodnosti.

Naša največja skrb so zadovoljne stranke, zato smo zanesljivi, dinamični in previdni pri pravnih poslih z nepremičninami. Nepremičnini se posvetimo tako, da preverimo pravno in dejansko stanje, makro- in mikrolokacijo, koristnost ali uporabnost nepremičnine, njeno privlačnost in povpraševanje. Pomagamo pri davčnih napovedih in svetujemo glede davčne zakonodaje.

Poskrbimo, da se pravni posel izpelje tako, da je varen za kupca in prodajalca. Ključno pri uspešni izpeljavi posameznega posla pa je sodelovanje z ekipo profesionalcev, ki zagotavljajo hitre, strokovne in celovite rešitve.

Pri Zavarovalnici Triglav imamo sklenjeno zavarovalno polico, s katero imamo zavarovano odškodninsko odgovornost iz naslova opravljanja glavnih dejavnosti za vse zaposlene nepremičninske posrednike in ocenjevalce.

Postopek prodaje nepremičnine je z nami veliko enostavnejši, saj zagotavljamo popolno storitev:

 • pravno zastopanje, posredovanje in svetovanje,
 • vrednotenje nepremičnine in določitev realne tržne cene,
 • urejanje zemljiškoknjižnega stanja, če pravno stanje nepremičnine ni ustrezno,
 • seznanitev stranke z vsebino predpisov, ki so pomembni pri izpeljavi posla z nepremičnino,
 • seznanitev stranke z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe,
 • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine,
 • ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje drugih značilnosti nepremičnine,
 • seznanitev naročnika in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.,
 • priprava ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine,
 • priprava ponudb in seznanitev potencialnih kupcev z nepremičnino in njenimi ključnimi lastnostmi, organizacija in vodenje ogledov,
 • organizacija sestankov med strankami in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, pri kateri nepremičninska družba posreduje,
 • priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
 • pomoč pri postopkih pridobitve financiranja,
 • prepis priključkov,
 • organizacija adaptacij, pleskanj in drugih gradbenih izvedb,
 • čiščenje in selitveni servis,
 • druge storitve, ki jih za stranke opravimo po dogovoru.

Naša stranka nima skrbi in ne zapravlja svojega časa, saj ji nudimo celovito rešitev, od ogleda do vselitve v novo nepremičnino.
Vse storitve opravimo hitro, strokovno in ugodno.

Spoštovani kupci, prodajalci, najemniki in najemodajalci, veselimo se sodelovanja z vami in upamo, da bo kakovost naših storitev dosegla vaša pričakovanja. Dobri odnosi z našimi strankami, njihovo zadovoljstvo in priporočilo so naše primarno vodilo. Trudili se bomo še izboljševati svoje storitve in tako zagotavljati najboljše možno osebno in strokovno delo na področju posredovanja pri prometu z nepremičninami.

Naš delovni čas je od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure, v soboto, nedeljo in ob praznikih po potrebi, za nujne primere pa tudi 24 ur na dan.

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje. 
S spoštovanjem